FANDOM


Горски стрелец Редактиране

Билд за щети

Амулет % критични щети
Мантия Все още не може да се крафти
Колан % увеличени щети
Пръстени % критични щети
Модификатор % увеличен шанс за критичен удар
Лък % увеличени щети за този предмет или 3х увеличени щети за предмета и 1х обща
Ботуши % по-бърза скорост на придвижване или % увеличени щети за този предмет
Ръкавици % по-бърза скорост за нападение
Ризница % увеличени щети
Нараменници Увеличена стойност на здравината на ризниците и на съпротивите

(не се крафтят ако са нараменниците от събитие "Новолуние")

Шлем % увеличен шанс за критичен удар
Колчан % увеличен шанс за критичен удар или % критични щети

Магьосник Редактиране

Билд за щети

Амулет Критични щети %
Мантия Все още не може да се крафти
Колан Увеличени щети %
Пръстени Критични щети %
Модификатор Увеличен шанс за критичен удар %
Тояга/Жезъл Увеличени щети за предмета % или 3х увеличени щети за предмета и 1х обща
Ботуши По - бърза скорост на придвижване % или

увеличени щети за предмета %

Ръкавици По - бърза скорост на нападение %
Ризница Увеличени щети %
Нараменнци Увеличена стойност на ризниците и на съпротивите

(или не се крафтят ако са нараменниците от Новолуние)

Шлем Увеличен шанс за критичен удар % или увеличени щети %
Книга Увеличен шанс за критичен удар % или по - бърза скорост за нападение

Драконов войн Редактиране

Билд за щета на две ръце

Амулет Критични щети %
Мантия Все още не може да се крафти
Колан Увеличени щети %
Пръстени Критични щети % или точки живот
Модификатор Увеличен шанс за критичен удар %
Оръжие Увеличени щети за предмета % или 3х увеличени щети за предмета и 1х обща
Ботуши По - бърза скорост на придвижване % или увеличени щети за предмета %
Ръкавици По - бърза скорост за нападение %
Ризница Увеличени щети %
Нараменници При билда за щета се използват рамената от Новолуние и не се крафтят
Шлем Увеличен шанс за критичен удар %

Билд за танкване

Амулет Повече точки живот %
Мантия Все още не може да се крафти
Колан Увеличение на стойностите на съпротивата за предмета
Пръстени Увеличение на точките живот за предмета %
Модификатор Увеличен шанс за критичен удар %
Оръжие Увеличени щети за предмета % или 3х увеличени щети за предмета и 1х обща
Ботуши Увеличение на точките живот за този предмет %
Ръкавици Увеличение на точките живот за предмета %
Ризница Увеличена стойност на здравината на ризниците %
Нараменници Увеличение

на съпротивата, стойности на ризницата или шанс за блокиране %

Шлем Повече точки живот %
Щит 2х точки живот и 2х повече шанс на блокиране за предмета

Парен механик Редактиране

Билд за щети

Амулет Критични щети %
Мантия Все още не може да се крафти
Колан Увеличени щети %
Пръстени Критични щети %
Модификатор Увеличен шанс за критичен удар % или по - бърза

скорост на нападение %

Оръжие Увеличени щети за предмета % или 3х увеличени щети за предмета и 1х обща
Ботуши По - бърза скорост на придвижване %
Ръкавици По - бърза скорост за нападение %
Ризница Увеличени щети %
Нараменници Ползват се нараменниците от Новолуние и не се крафтят
Шлем Увеличен шанс за критичен удар % или увеличени

щети %