FANDOM


Изработване на уникални предмети Редактиране

Workbench

Уникалните предмети могат да бъдат изработени по 3 начина:

Те могат да бъдат изработени с обикновени предмети - легендарни като може да премествате омагьосването от легендарния предмет върху уникалния предмет. Този тип изработване е познат в играта като изработване с първично ядро.

Могат да бъдат изработени със същия уникален предмет от същата и различна степен (tier). Този тип изработване е познат в играта като изработване, в което се използва семе на душата.

Уникалните предмети могат да бъдат изработени с легенди една степен по - висока от уникалния предмет. Този тип е познат като изработване с увеличаващо ядро.

С цел за изработването им ще Ви бъдат нужни различни ядра. В описанието на предметите може да видите дали конкретен предмет е подходящ за изработване, АКО ДА, то в описанието ще бъде посочено какъв тип ядра са необходими за рецептата.

Ядра Редактиране

Количеството ядра необходимо в процеса на изработване е х100 за ниво 0 и +50 за всяка допълнителна степен/tier.

Степен 0 Степен 1 Степен 2 Степен 3 Степен 4 Степен 5 Степен 6
x100 x150 x200 x250 x300 x350 x400


Първично ядро
Редактиране

Първично ядро
Чрез първичните ядра може да пренасяте омагьосвания от омагьосан предмет върху уникален. За тази цел комбинирайте:
 • Уникален предмет, отговарящ на условията за комбиниране (посочено е в описанието на предмета)
  • Омагьосан предмет от същия тип (брадва,нараменници и т.н.)
  • Количеството ядра посочени в описанието на предмета
  • Количеството първични ядра

Семе на душата Редактиране

Семе на душата

Може да пренасяте омагьосвания от уникален предмет върху по - високо ниво уникален предмет, за целта комбинирайте:

 • Уникален предмет, отговарящ на условията за комбиниране (посочено е в описанието на предмета)
  • Същия уникален предмет, но на същото, по-ниско или по-високо ниво от първия
  • Количеството ядра посочени в описанието на предмета
  • Количеството семена на душата


Увеличаващо ядро
Редактиране

Увеличаващо ядро

Може да увеличите нивото на уникален предмет, като за целта комбинирайте:

 • Уникален предмет, отговарящ на условията за комбиниране(посочено е в описанието на предмета)
 • Легендарен предмет от същия тип (колчан,шлем, т.н.), който е едно ниво по-високо от уникалния 
  • Количеството ядра посочени в описанието на предмета
  • Количеството увеличаващи ядра

Всички ядра за рецептите могат да бъдат използвани за прехвърляне на омагьосвания между предметите използвайки първично ядро и семе на душата. Първичните ядра и семената на душата могат да бъдат намерени по картите в Паралелните светове на степен адско или при Салвендар в Разпокъсният Кардхун срещу Материя 300 всяко. Увеличаващите ядра могат да бъдат закупени от гноб срещу Дракъни 5000 всяко. Дракеновите ядра се получават от крайните босове на събитията.

Шоково ядро Тъмно ядро Твърдо ядро Отровно ядро Пламтящо ядро Ледено ядро Дракъново ядро
Шоково ядро Тъмно ядро Твърдо ядро Отровно ядро Огнено ядро Ледено ядро Дракъново ядро

Изработване с първично ядро Редактиране

Когато прехвърляте омагьосвания от легендарен предмет трябва да сте сигурни, че сте склонни да загубите своята легенда, защото при процеса на прехвърляне на омагьосванията от легенда към уникален предмет Вие губите своята легенда завинаги.

Може да прехвърляте омагьосвания от обикновени предмети САМО към предмети с ниво 51+ , с други думи старите уникални предмети на ниво 50 не могат да се изработват.

В първия слот слагате униката, в който искате да прехвърлите омагьосванията от легендата, а на втори слот легендарния предмет, първичните ядра и нужното количество стихийни ядра. За целта ще използваме следния пример:

Комбиниране
1слот

ПРЕДМЕТ В ПЪРВИ СЛОТ

2ри слот

ПРЕДМЕТ ВЪВ ВТОРИ СЛОТ

Краен резултат

КРАЕН РЕЗУЛТАТ

Има едно изключение за уникалните предмети, които отговарят на условията за подобряване (отбелязано в описанието на някои предмети). Може да закупите Подобрител за оборудване Подобрител на оборудване от магазина и да преобразувате уникалния предмет в годен за изработване с ядра.

Забележете: такива предмети имат бележка в описанието си показвайки, че са подходящи за преобразуване, процеса е необратим и вашия предмет ще промени стойностите си както и ще загуби отворените допълнителни слотове за камъни/руни.


Изработване със семена на душата Редактиране

Целта на изработването със семена на душата е да подобри степента на предмета или прехвърлянето на омагьосванията от един уникален предмет към друг уникален предмет.

Тоест когато сте прехвърлили легендарни омагьосвания в уникат и в даден момент разполагате с по-добър от вашите основни стойности.

В първи слот слагате униката с по-високите основни стойности, а във втори по-слабия уникат с вградени легендарните омагьосвания, семе на душата и стихийни ядра.За целта ще използваме следния пример:

Комбиниране-0
1слот-0

ПРЕДМЕТ В ПЪРВИ СЛОТ

2ри слот-0

ПРЕДМЕТ ВЪВ ВТОРИ СЛОТ

Краен резултат-0

КРАЕН РЕЗУЛТАТ

Моля обърнете внимание, че крайния предмет взима степента на предмета от първия слот на тезгяха, в случая предмет от Степен 3 се преобразува от предмет в Степен 5.

Забележете: такива предмети имат бележка в описанието си показвайки, че са подходящи за преобразуване, процеса е необратим и вашия предмет ще промени стойностите си както и ще загуби отворените допълнителни слотове за камъни/руни.


Изработване с увеличаващо ядро Редактиране

Изработването с увеличаващо ядро е доста лесно. Целта на този вид изработване е ако Ви се е паднал уникален предмет с основна златна стойност на степен, която не Ви удовлетворява (например Степен 5), а Вие искате тя да бъде от Степен 6, то всичко от което имате нужда е:

 • Уникален предмет (която и да е степен)
 • Легендарен предмет (една степен по - голям от уникалния предмет)
 • Достатъчно  увеличаващи ядра
 • Достатъчно ядра за рецептата

Броя на ядрата нужни за крафта се определя от степента на предмета. С този вид изработване не може да направите грешка. Уникалния предмет е винаги на първия слот, легендарния винаги на втория слот. Може да подобрите степента от 0 до макс последователно. По време на крафта запазвате както базовия стат така и омагьосванията с едната разлика - базовия стат става по - висок придържайки се към степента.

Нагледно би изглеждало така:

Комбиниране-1
1слот-1

ПРЕДМЕТ В ПЪРВИ СЛОТ

2ри слот-1

ПРЕДМЕТ ВЪВ ВТОРИ СЛОТ

Краен резултат-1

КРАЕН РЕЗУЛТАТ

Забележете: такива предмети имат бележка в описанието си показвайки, че са подходящи за преобразуване, процеса е необратим и вашия предмет ще промени стойностите си както и ще загуби отворените допълнителни слотове за камъни/руни.