FANDOM


Умение Описание Забележка

Магически изстрел

Магически изстрел

Причинява 80% от основните ти щети като физически.

Точки талант:

Достър от ниво:

Магически изстрел 

Мистериозен заряд

При успешно попадение възстаноивяваш 5 мана.

Точки талант:
Достър от ниво:

Магически изстрел 

Увеличаване на фокуса

Увеличава щетите от магическия изстрел с 45%

Точки талант:
Достър от ниво:

Магически изстрел 

Овладяване на живота

Възстановява 10% от максималните ти точки живот Точки талант:

Достър от ниво:

Огнено кълбо

Огнено кълбо

Нанася 120% от основните ти щети като щети от огън Точки талант:

Достър от ниво:

Огнено кълбо

Овладяване на пожар

Намалява цената на огненото кълбо с 5 мана. Точки талант:

Достър от ниво:

Огнено кълбо

Мощно огнено кълбо

Увеличава щетите от огненото кълбо с 15% Точки талант:
Достър от ниво:

Огнено кълбо

Пиромания

Оставя горяща следа на земята за 1.5 сек. Засегнатите противници ще страдат от отрицателния ефект "Изгаряне"

Отрицателен ефект "Изгаряне"

 • Нанася 15% от основните ти щети като огнени на секунда
 • Трае 3 секунди
Точки талант:
Достър от ниво:

Леден изстрел

Леден изстрел

Нанася 50% от основните ти щети като ледени. Противниците ще страдат от отрицателния ефект "Студ"

Отрицателен ефект "Студ"

 • -50% скорост на движение
 • -15% скорост за нападение
 • Трае 3.0 (PvP: 1.0) сек.
Точки талант:
Достър от ниво:

Леден изстрел

Леден мраз

+25% повече щети на противниците, обхванати от студ. Точки талант:
Достър от ниво:

Леден изстрел

Синергия

Намалява времето за отшумяване на "Замразяваща звезда" и "Леден вятър" с -0.5 сек. Точки талант:
Достър от ниво:

Леден изстрел

Пронизващ студ

Пронизва първата уличена цел, нансяйки щети също и на противника зад нея.

Точки талант:
Достър от ниво:

Замразяваща звезда

Замразяваща звезда

Нанася 100% от основните ти щети като ледени на всички противници в радиус от 4 метра. Противниците ще се замразят за 2.0 (PvP: 1.0) сек.

Групов ефект:

 • Всеки член на групата в обхвата на замразяващата звезда ще пусне ледена експлозия, нанасяйки 5.00% от основните ти щети като ледени.
Точки талант:
Достър от ниво:

Замразяваща звезда

Непоносим студ

Уличените противници замръзват за 3.0 (PvP: 1.3) сек. Точки талант: 2
Достър от ниво: 7

Замразяваща звезда

Ясно съзнание

Освобождава те от парализиране и всякакви други отрицателни ефекти. Точки талант: 3
Достър от ниво: 8

Замразяваща звезда

Ледена епоха

При улучване на замразен противник предизвиква експлозия, която нанадя 100% от основните ти щети като ледени на всички противници в радиус от 2.5 метра. Точки талант: 5
Достър от ниво: 15

Телепортиране

Телепортиране

Телепортира те до местоположение в рамките на радиус от 10 метра. Точки талант:
Достър от ниво:

Телепортиране

Последващо действие

+25% скорост на движение за 1.0 сек. Точки талант: 2
Достър от ниво: 10

Телепортиране

Противомагия

Освобождава те от парализиране и всякакви други отрицателни ефекти. Точки талант: 3
Достър от ниво: 11

Телепортиране

Смяна на пейзажа

Възстановява напълно маната ти. Точки талант: 5
Достър от ниво: 12

Мълниеносен удар

Мълниеносен удар

Нанася 250% от основните ти щети като щети от мълнии на противници в центъра на мълниеносния удар. Противниците в диапазон от 2.5 метра от удара също ще понасят част от щетите. Противниците ще страдат от отрицателния ефект "Наелектризиране".

Отрицателен ефект "Наелектризиране"

 • Атаки с мълния, нанасящи 33% повече щети
 • Трае 2.5 сек.
Точки талант: 
Достър от ниво: 

Мълниеносен удар

Мълниеносно овладяване

Намалява цената на мълниеносния удар с 10 мана Точки талант: 2
Достър от ниво: 13

Мълниеносен удар

Ускорено изстрелване

Намалява времето на попадението на мълниеносния удар с 33% Точки талант: 3
Достър от ниво: 14

Мълниеносен удар

Експлозия от мълнии

Създава експлозия от мълнии, която детонира 3.0 сек. след удара на мълниеносния удар. Експлозията нанася 100% от основните ти щети като щети от мълнии и активира отрицателния ефект "Наелектризиране". Точки талант: 5
Достър от ниво: 34

Леден вятър

Леден вятър

Създава сферичен леден порив. Противниците ще страдат от отрицателния ефект "Студ".

Отрицателен ефект "Студ"

 • -50% скорост на движение
 • -15% скорост за нападение
 • Трае 6.0 (PvP: 2.0) сек.
Точки талант: 
Достъп от ниво: 

Леден вятър

Завладяване на леда

При успешно попадение възстановяваш 10 мана. Точки талант: 2
Достъп от ниво: 16

Леден вятър

Леден вятър

Улучените противници ще се замразят за 2.0 (PvP: 1.3) сек. Точки талант: 3
Достъп от ниво: 17

Леден вятър

Мразовит удар

При успешно попадение намалява времето за отшумяване на ледения вятър с 5.00%. Точки талант: 5
Достъп от ниво: 18

Верижна светкавица

Верижна светкавица

Нанася 45% от основните ти щети като щети от мълнии. Улучва още двама противника в радиус от 5 метра. Противниците страдат от отрицателния ефект "Наелектризиране".

Отрицателен ефект "Наелектризиране"

 • Атаки с мълния, нанасящи 33% повече щети
 • Трае 2.5 сек.
Точки талант: не
Достъп от ниво: 18

Верижна светкавица

Заредени светкавици

Увеличава щетите от верижната светкавица с 10%. Точки талант: 2
Достъп от ниво: 19

Верижна светкавица

Кълбовидна мълния

Увеличава скоростта на верижната светкавица с 33%. Точки талант: 3
Достъп от ниво: 20

Верижна светкавица

Задно свързване

15% шанс за парализиране на вече наелектризиран противник за 1.5 (PvP: 0.5) сек. Точки талант: 5
Достъп от ниво: 21